Macedonian - македонски - Australia’s Disability Strategy 2021–2031 Summary Document

Last updated: 3 December 2021

Австралиската Стратегија за попреченост 2021-2031 ги повикува сите Австралијци да обезбедат луѓето со попреченост да можат да учествуваат како рамноправни членови на општеството.

Downloads