Samoan - Fa'asamoa - Strategy factsheet

Last updated: 3 March 2022

Fuafuaga Faataatitia o Aafiaga Tumau i le Soifua a Ausetalia 2021-2031 (o le Fuafuaga Faataatia) o se faavae faaleatunuu ua saini uma ai faigamalo i Ausetalia. E faatulagaina ai se fuafuaga mo le faaauauina o le faaleleia o olaga o tagata e iai aafiaga tumau i le soifua i totonu o Ausetalia mo le isi sefulu tausaga. O le Fuafuaga Faataatia e suitulaga ma fausia mai le Fuafuaga Faataatia Faaleatunuu o Aafiaga Tumau i le Soifua 2010-2020 muamua.

Downloads