Samoan | Gagana Samoa - Implementation Report Summary - 3 December 2021 to 30 June 2023

Last updated: 1 December 2023

Samoan | Gagana Samoa - Lipoti mo Fuafuaga Faatino - 3 Tesema 2021 ia Iuni 30 2023

O lenei lipoti e saunia se aotelega o le aga'i i luma o faatinoga e 417 o le Fuafuaga Faatino (TAPs) o galuega, uiga o nuu, aoga amata, pulega o saogalemu ma faalavelave faafuase'i i totonu o le vaitaimi o le 3 Tesema 2021 i le 30 o Iuni 2023.

O lenei faaliliuga e le aofia ai le Appendix o le lipoti, e xxx itulau le umi.

Downloads