Samoan - Fa'asamoa - Data Improvement Summary Document

Last updated: 27 January 2023

Fuafuaga Faataatia o Aafiaga Tumau i le Soifua i Ausetalia 2021-2031 Aotelega o Fuafuaga o le Alualu i Luma o Faamaumauga.

O lenei pepa o se aotelega o auala a malo o Ausetalia e faamautinoa ai faamaumauga manaomia e fua ai le aoina, faasoaina ma le faaleleia o taunuuga mo tagata e iai aafiaga tumau i le soifua i le taimi o le atoa o le Fuafuaga.

Downloads