Samoan | Gagana Samoa – 2nd Targeted Action Plans Report - 1 July 2022 to 30 June 2023

Last updated: 31 January 2024

Samoan | Gagana Samoa - Lipoti mo Fuafuaga Faatino mo le 1 Iulai 2022 i le 30 Iuni 2023

O lenei lipoti e saunia se aotelega o le aga'i i luma o faatinoga galuega faatino e 374 na totoe mai o le Fuafuaga Faatino (TAPs) o galuega, uiga o nuu, aoga amata, pulega o saogalemu ma faalavelave faafuase'i i totonu o le vaitaimi o le 1 Iulai 2022 i le 30 Iuni 2023.

O lenei faaliliuga e le aofia ai le Appendix e faailoa atu ai gasologa o galuega faatino ta’itasi.

Downloads