Samoan | Gagana Samoa - 1st Targeted Action Plans Report - 3 December 2021 to 30 June 2022

Last updated: 22 January 2024

Samoan | Gagana Samoa - Lipoti mo Fuafuaga Faatino - 3 Tesema 2021 ia Iuni 30 2022

O lenei lipoti e saunia se aotelega o le aga'i i luma o faatinoga e 417 o le Fuafuaga Faatino (TAPs) o galuega, uiga o nuu, aoga amata, pulega o saogalemu ma faalavelave faafuase'i i totonu o le vaitaimi o le 3 Tesema 2021 i le 30 o Iuni 2022.

O lenei faaliliuga e le aofia ai le Appendix o le lipoti, e 203 itulau le umi.

Downloads